De iMux

De Brookhouse WiFi NMEA 0183 multiplexer voor the iPad.

    De Apple iPad met iNavx applikatie biedt uitstekende mogelijkheden voor navigatie, gebruikmakend van Navionics kaarten, tegen een fraktie van de kosten van een kaartplotter. Het plotten van AIS targets is mogelijk  en volledige instrumentenondersteuning is aanwezig.  Echter, de enige manier om gegevens van AIS, externe GPS en instrumenten door de iPad te laten lezen is via Wifi (draadloze LAN). Om het volledig potentieel van de iPad voor navigatie te ontsluiten biedt Brookhouse daarom nu de iMux aan, de NMEA 0183 multiplexer met Wifi output. 

 

Twee iMux modellen zijn beschikbaar:

 1. De standard NMEA 0183 iMux

 2. De iMux-ST voor Raymarine Seatalk installaties.

De standard iMux kombineert  AIS gegevens van elke AIS ontvanger of transponder met GPS en instrumentengegevensen en verzendt de gekombineerde datastroom via Wifi naar de iPad of een computer. Alle funkties van Brookhouse multiplexer model AIS zijn aanwezig, zodat de toepasbaarheid van dit model niet beperkt is tot Wifi.

De iMux-ST converteert Seatalk GPS en instrumentengegevens naar NMEA 0183 en kombineert deze  met AIS en NMEA 0183 gegevens van andere bronnen, indien aanwezig. De enkele datastroom wordt verzonden via Wifi om te worden gelezen door de iPad. Bovendien worden de meeste mogelijkheden van model AISC ondersteunt, voor integratie met Raymarine kaartplotters. De Seatalk GPS positie is beschikbaar op een 4800 baud poort voor aansluiting van  een DSC marifoon of SSB radio. 

De iMux is eenvoudig te installeren, geen configuratie is nodig, tenzij  geavanceerde instellingen nodig zijn. 

De  Wifi mogelijkheid van de iMux is niet beperkt tot communicatie met  een iPad. De iMux is tevens geschikt voor betrouwbare draadloze verzending van NMEA gegevens naar een laptop of andere boord-computer met draadloze LAN adapter. Alle navigatie programma's die gegevens via een seriele poort, USB of bluetooth kunnen ontvangen, werken  ook met de iMux.. 

In tegenstelling tot de andere Brookhouse multiplexers, zijn de iMux modellen "alles ineen" modellen, zonder dat optionele extras nodig zijn. Hoewel de meeste geavanceerde mogelijkheden van de andere modellen aanwezig zijn, inklusief filteren en NMEA omzetting, is het oogmerk om eenvoudig te installeren oplossingen te  leveren waar  minimale voorbereiding voor nodig is  en die toch maximale mogelijkheden bieden.


iPad modellen en vereisten

De  iPad 3G heeft een interne GPS, het  model met alleen WiFi  heeft geen echte GPS en gebruikt Wifi voor  “location services”. Beide  iPad modellen zijn geschikt voor gebruik met de  Brookhouse iMux, omdat  externe GPS, AIS and instrumentengegevens via Wifi worden ontvangen. De bestaande, nauwkeurige GPS of DGPS van het schip worden gebruikt voor de positiebepaling, niet de interne GPS van de iPad  3G. De iMux-ST verzendt ook  gegevens van een Raymarine Seatalk GPS en Seatalk instrumenten. Het bovenstaande betekent dat de iPad overal aan boord gebruikt kan worden, zonder gevaar dat de GPS nauwkeurigheid negatief wordt beinvloed door obstakels die het "zicht" op satellieten blokkeren. 

De interne GPS van de iPad 3G kan beschouwd worden als een backup, maar is aan boord niet een vereiste.

Programma iNavx voor de  iPad is een vereiste. Dit uitstekende navigatieprogramma met AIS en instrumenten ondersteuning kan online worden aangeschaft:
 http://www.inavx.com/

Navionics kaarten voor the iPad zijn beschikbaar bij X-traverse. http://www.x-traverse.com/

Functionaliteit geboden door de standaard iMux

 1. Kombineert NMEA gegevens van 3 standaard 4800 baud NMEA "talkers" plus AIS op 38400 baud tot een enkele gegevensstroom die verzonder wordt via Wifi.

 2. De  gekombineerde datastroom is ook beschikbaar via een 38400 baud seriele poort ter voeding van een kaartplotter en/of een computer.

 3. Baudsnelheid omzetting maakt het mogelijk een DSC marifoon of SSB radio met GPS positie te voeden op baudsnelheid  4800, indien de kaartplotter een enkele NMEA poort heeft waarvan de transmissiesnelheid in beide richtingen hetzelfde (38400) is.

 4. Een stuurautomaat kan door de kaartplotter worden bestuurd in  "track-mode” (GPS mode) via dezelfde poort.

Functionaliteit geboden door de iMux-ST

 1. Zet  Seatalk GPS en instrumentengegevens om naar  NMEA 0183 and verzendt deze in een enkele datastroom voor ontvangst door de iPad (of een computer) met baudsnelheid  38400.

 2. Verzendt AIS  output van een AIS ontvanger of transponder, aangesloten op de multiplexer via NMEA, gekombineerd met de GPS en instrumentengegevens van (1) hierboven.

 3. Naast de Seatalk en AIS poorten, zijn er twee extra NMEA poorten beschikbaar voor aansluiting van NMEA "talkers" , bijv. een electronisch kompas (fast heading sensor) en uitvoer van een DSC marifoon of backup NMEA GPS.

 4. Naast WiFi verzending is de gekombineerde datastroom ook beschikbaar via een 38400 baud seriele poort, voor aansluiting op een kaartplotter, zoals de Raymarine C/E serie.

 5. Naar NMEA omgezette Seatalk GPS data wordt eveneens beschikbaar gemaakt op een 4800 baud NMEA poort voor aansluiting van een  DSC marifoon.

 6. Baudsnelheid omzetting van 38400 naar 4800 van kaartplotter NMEA output  is eveneens beschikbaar. Echter, omdat de multiplexer de GPS gegevens afkomstig van Seatalk  al direkt uitvoert, is de NMEA uitvoer van de kaartplotter vaak niet nodig en behoeft deze niet te worden aangesloten. 

  Alle beschreven funktionaliteit is beschikbaar met de fabrieksinstellingen.

Hoe wij de rol van de iPad zien op schepen met Seatalk  instrumenten.

Veel produktieboten worden afgeleverd met een standaard Raymarine Seatalk instrumentenpakket (snelheid/log, diepte, wind) en een kaartplotter als optioneel extra.

De iPad, vergezeld van een Brookhouse iMux, kan een alternatief vormen voor installatie van een kaartplotter, tegen relatief lage kosten. Natuurlijk is de uitvoering van de iPad niet in dezelfde mate beschermd tegen ruwe behandling als een speciaal voor gebruik aan boord ontworpen kaartplotter.

Er kan echter veel worden gedaan om de iPad tegen de elementen en beschadiging te beschermen. Waterproof hoezen en bevestigings accessoires zijn overal verkrijgbaar. 

Terwijl  de functie van de iPad als volledige vervanging van een  kaartplotter op een zeegaand jacht discutabel blijft, kan de iPad met zijn krachtige eigenschappen een geweldige aanvulling op een vaste kaartplotter bij de stuurstand betekenen: 

 

 • Bij varen onder moeilijke omstandigheden, moet de stuurman zijn volle aandacht geven aan het sturen van de boot. Een ander bemanningslid kan dan de taak opgedragen krijgen AIS targets en andere navigatiegegevens te controleren op de iPad, op een geschikte plaats weg van de stuurstand.

 • Een iiPad, semi-permanent geplaatst bij de kaartentafel, maakt een geweldige repeater voor Seatalk instrumenten bijv. i.p.v. een Seatalk graphic display.

 • Omdat de iPad GPS, AIS en instrumentengegevens onafhankelijk van de iMux ontvangt, zonder dat de kaartplotter aan hoeft te staan, is de iPad een prima backup voor de C/E serie kaartplotters of elk ander model.

 • Wanneer op het schip een kaartplotter van een oudere generatie zoals Raymarine Pathfinder aanwezig is, zonder AIS, maar  verder nog prima funktionerend, dan kan i.p.v. een nieuwe kaartplotter een iPad overwogen worden voor de extra funktionaliteit van AIS.

 • Aangezien de iPad ook prima faciliteiten heeft voor  email and Internet-browsing, kan deze in veel gevallen aan boord de rol overnemen  van een (laptop) computer. Om een grote 3G range te verkrijgen, kan men nog overwegen een kleine 3G router op een hoog geplaatste positie te installeren, bijv. in de mast. Algemene  specifikaties van de standaard iMux

 • · 4 opto-geisoleerde  “NMEA Listener” (Input) ports, 3 op 4800 bps, 1 op 38400 baud voor  AIS.

 • 1  RS232 output poort  for aansluiting van een kaartplotter of computer

 • 1 RS232 input port 
  (baudsnelheid omzetting input).

 • 1 Output RS422 poort (differential NMEA talker port) van 4800bps
  (baudsnelheid omzetting output)

 • Baudsnelheid omzetting 38400-4800.

 • Rode LED voor indikatie voeding, groene LED voor data-transmissie status.

 • Voedingsspanning: DC 9-35 Volt.

 • Bescherming tegen aansluiting omgekeerde polariteit.

 • Fysieke maten: 110x65x37mm (hxbxd)

 • Gwicht: 140 gram

 • Bevestiging: op vlakke ondergrond met 2 schroeven.

 • NMEA management and beheer:

  • Filteren van NMEA zinnen

  • Wijzigen van NMEA zinnen (NMEA Sentence editing “on the fly”) voor  NMEA protocol omzetting.

  • Automatische schakeling van poorten.

Algemene specifikaties van de iMux-ST

Specifikaties zijn hetzelfde als voor het standaard model met twee uitzonderingen:

 • In plaats van  4 NMEA input porten heeft de  iMux-ST 1 Seatalk poort and 3 NMEA input poorten. Als de Seatalk poort wordt uitgeschakeld, komt een 4e NMEA poort beschikbaar.

 • Seatalk GPS gegevens, indien beschikbaar, worden altijd naar de 4800 baud output poort gestuurd voor aansluiting van een DSC marifoon.

  *Alle populaire AIS ontvangers en transponders worden ondersteund.

WiFi specs

 •  2.4 GHz 802.11 b/g zender/ontvanger

 •  zeer laag stroomverbruik

 •  interne chip antenna

 •  FCC/CE/ ICS certified.

De iMux Wifi-overbruggingsafstand is getest op verschillende soorten schepen.  In een kast of achter een paneel geinstalleerd, is 10 meter afstand geen probleem voor de interne chip-antenne. Voor de meeste toepassingen is dit voldoende. Dit is slechts een indikatie, de omstandigheden verschillen van schip to schip. In sommige gevallen kan het nodig zijn met de lokatie te experimenteren om de beste prestatie te bereiken.

Een optionele externe Wifi antenne kan besteld worden, indien nodig geacht.

Tip

Gebruik je al een computer aan boord, misschien zelfs al met een  Brookhouse multiplexer, en wil je de iPad als een extra, mobiel navigatiestation gebruiken, dan kun je Windows zo instellen, dat de PC de NMEA datastroom naar de iPad stuurt, zonder een iMux te hoeven kopen. Hoe dat in z'n werk gaat, kun je hier lezen: Natuurlijk moet de computer wel een draadloze LAN kaart hebben. De meeste moderne laptops zijn hier al van voorzien.

 

 

 

 


Prijzen, bestelling en betaling 

   

 

Note: Seatalk is a trade-mark of RayMarine.

            

   

 

                             Back to top of page